MOGELIJKE BIJWERKINGENVAN DE BEHANDELING

lmmunotherapie werkt door het immuunsysteem van het lichaam te activeren om uw kanker te bestrijden. Het activeren van het immuunsysteem kan van invloed zijn op gezonde weefsels in uw lichaam, niet alleen op de tumor.

Zoals alle geneesmiddelen kan immunotherapie bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Bijwerkingen van immunotherapie kunnen verschillen van bijwerkingen die u mogelijk heeft ervaren bij eerdere behandelingen zoals chemotherapie of bestralingstherapie, dus is het belangrijk om u bewust te zijn van deze bijwerkingen.

Met vroegtijdige signalering is het voor uw zorgteam eenvoudiger om uw bijwerkingen te beheren.

Als u één van de onderstaande tekenen of symptomen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw zorgteam. Uw zorgteam kan u andere geneesmiddelen geven om ernstigere complicaties te voorkomen en om uw symptomen te verminderen.

Als uw symptomen ernstiger worden, kan uw zorgteam de volgende dosis van uw behandeling achterhouden of uw behandeling stopzetten.

Onthoud:

 • Deze bijwerkingen kunnen op elk moment optreden en zijn soms vertraagd. Ze kunnen zelfs weken of maanden na uw laatste dosis ontstaan
 • De eerste tekenen kunnen subtiel zijn. U en uw verzorger moeten alert zijn, vraag uw verzorger dus om er ook meer over te weten te komen

Praat voor meer informatie over bijwerkingen die verband houden met uw behandeling met uw zorgteam of raadpleeg de
patiëntenbijsluiter.

 

Belangrijk

 • Breng uw zorgverlener meteen op de hoogte als u tekenen of symptomen van een bijwerking van hetimmuunsysteem heeft.
 • Vertel andere artsen die u raadpleegt dat u immunotherapie gebruik
 • Probeer de bijwerkingen van het immuunsysteem niet zelf te behandelen met andere geneesmiddelen.Het kan zijn dat u een geneesmiddel met voorschrift nodig hebt om die te bestrijden
 • Blijf waakzaam. Symptomen kunnen op elk moment optreden, zelfs als u klaar bent met uw behandeling
 • Vraag uw zorgverlener ook alert te zijn

LET OP DE TEKENEN EN SYMPTOMEN

Immunotherapeutische bijwerkingen kunnen invloed hebben op verschillende delen van het lichaam. Niet elke patiënt zal een bijwerking of elk neveneffect ervaren, en u kunt bijwerkingen ervaren op elk moment tijdens of na de immunotherapiebehandeling.

Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van uw behandeling. Als u bijwerkingen krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw zorgteam. Dit omvat bijwerkingen die mogelijk niet hieronder worden vermeld of zijn opgenomen in de patiëntenbijsluiter.

 • ALLES VERGROTEN
LONGONTSTEKING
LONGONTSTEKING

Symptomen kunnen zijn:

 • Nieuwe of verslechterende hoest
 • Kortademigheid
 • Pijn in de borst
 LEVERONTSTEKING
 LEVERONTSTEKING

Symptomenkunnen zijn:

 • Misselijkheid of braken
 • Verminderde eetlust
 • Pijn aan de rechterkant van uw maag
 • Geef worden van uw huid of het wit
  van de ogen
 • Sufheid
 • Donkere urine
 • Gemakkelijker bloeden of blauwe plekkenkrijgen dan normaal
DARMONTSTEKING
DARMONTSTEKING

Symptomen kunnen zijn:

 • Diarree of meer stoelgang dan normaal
 • Zwarte, teerachtige, plakkerige stoelgang
 • Stoelgang met bloed of slijm
 • Ernstige maagpijn of gevoeligheid
 ONTSTEKING VAN DE HORMOONKLIEREN
 ONTSTEKING VAN DE HORMOONKLIEREN

Symptomenkunnen zijn:

 • Snelle hartslag
 • Extreme vermoeidheid
 • Gewichtstoename of gewichtsverlies
 • Duizeligheid of flauwvallen
 • Haaruitval
 • Het koud hebben
 • Constipatie
 • Hoofdpijn die niet weggaat of ongewone hoofdpijn
 DIABETES TYPE 1 (HOGE BLOEDSUIKER)
 DIABETES TYPE 1 (HOGE BLOEDSUIKER)

Symptomen kunnen zijn:

 •  Meer honger of dorst hebben dan normaal
 •  Vaker plassen dan normaal
 NIERONTSTEKING
 NIERONTSTEKING

Symptomenkunnen zijn:

 •  Verlaagde hoeveelheid urine
 HUIDONTSTEKING
 HUIDONTSTEKING

 Symptomen kunnen zijn:

 • Uitslag
 • Jeuk
 • Blaren op de huid
 •  Zweren in de mond of andere slijmvliezen
 ONTSTEKING VAN DE HARTSPIER
 ONTSTEKING VAN DE HARTSPIER

Symptomenkunnen zijn:

 • Pijn op de borst
 • Kortademigheid
 • Onregelmatige hartslag
 SPIERONTSTEKING
 SPIERONTSTEKING

Symptomen kunnen zijn:

 • Spierpijn
 • Zwakte
 INFUSIEGERELATEERDE REACTIES
 INFUSIEGERELATEERDE REACTIES

Symptomenkunnen zijn:

 • Rillingen of trillen
 • Jeuk of uitslag
 • Blozen
 • Kortademigheid of piepende ademhaling
 • Duizeligheid
 • Koorts

Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen van uw behandeling?

De volgende bijwerkingen zijn de meest voorkomende bijwerkingen van de behandeling waarmee u behandeld wordt. Het is belangrijk om te weten dat niet elke persoon deze bijwerkingen ervaart.

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen

 • longontsteking (pneumonitis
 • hoesten
 • diarre
 • buikpijn
 • vermoeidheid of gewichtstoename (kan worden veroorzaakt door een te trage schildklier)
 • huiduitslag of jeu
 • koorts
 • ernstige longinfecties
 • infecties van de bovenste luchtwegen

Vaak (kan optreden bij maximaal 1 op de 10 mensen

 • hese stem (dysfonie)
 •  abnormale leverwaarden (verhoogd aspartaat-aminotransferase en/of alanine-aminotransferase)
 •  darmontsteking (colitis)
 • snelle hartslag of gewichtsverlies (kan worden veroorzaakt door een te actieve schildklier)
 •  afwijkende nierfunctietests (meer creatinine in het bloed)
 • pijn bij het plassen
 • nachtelijk zweten
 •  zwelling van de benen (perifeer oedeem)
 • tand- en mondinfecties van weke delen
 • griep
 • spierpijn (myalgie)
 • reactie op de infusie van het geneesmiddel die koorts of blozen kan veroorzaken

 

Uw bijwerkingen traceren

Het is een goed idee om een bijwerkingentracker te gebruiken zodat u eventuele wijzigingen in uw lichaam kunt herkennen zodra ze beginnen. Als u de symptomen begint op te merken, is het belangrijk om dat onmiddellijk aan uw zorgteam te vertellen, zodat ze u hiervoor kunnen behandelen en kunnen voorkomen dat de symptomen erger worden.

Er is een kans dat u al symptomen van uw kanker of eerdere behandelingen of andere geneesmiddelen voelt,dus noteer hoe u zich voelt voordat u uw immunotherapie start. Dit zal u helpen veranderingen op te merken gedurende en na behandeling.